Author Details

Bareis, J. Alexander, Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

  • 2009 - Reviews
    Alter Wein in neuen Schläuchen [Georg Weidacher, Fiktionale Texte - Fiktive Welten. Fiktionalität aus textlinguistischer Sicht, 2007.]
    Details  HTML  PDF
  • 2010 - Reviews
    The State of the Art [Peter Hühn/John Pier/Wolf Schmid/Jörg Schönert (eds.), Handbook of Narratology, 2009.]
    Details  HTML  PDF